top of page
婚前男女檢查套餐

婚前女士全面健康檢查 $3,680

1) 基本體檢

2) 血液測試(包括冠心病風險、痛風/類風濕性關節炎、骨質、甲狀腺、肝炎、肝功能、腎功能、糖尿病檢測)

3) 傳染病檢測(包括梅毒、愛滋病)

4) 德國麻疹檢測

5) 乳房及盆腔觸診

6) 臨床乳房超聲波檢查

7) 陰道分泌物檢測

8) 子宮頸細胞抹片檢查(柏氏抹片)

9) 小便檢測

婚前男士全面健康檢查 $2,650

婚前男士全面健康檢查 $2,650

1) 基本體檢

2) 血液測試(包括冠心病風險、痛風/類風濕性關節炎、骨質、甲狀腺、肝炎、肝功能、腎功能、糖尿病檢測)

3) 傳染病檢測(包括梅毒、愛滋病)

4) 德國麻疹檢測

5) 精液檢測

6) 小便檢測

夫婦二人同行 HK$6,000 

*以上優惠已包括醫生費用及解釋報告。

bottom of page